Μεταξύ ραφιών και φακέλων...

Η Ευτοπική Βιβλιοθήκη/αρχείο ξεκίνησε και πάλι να συλλέγει βιβλία, εκδόσεις και πάσης φύσεως κινηματικό εκδοτικό υλικό.


Οι τίτλοι βιβλίων της βιβλιοθήκης χωρίζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες με βάση τη θεματολογία τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στη συγκέντρωση τίτλων κινηματικών εκδόσεων (βιβλίων, μπροσουρών, περιοδικών, κλπ) αλλά και ξενόγλωσσων τίτλων που αφορούν τον αναρχισμό αλλά και γενικότερη την ελευθεριακή σκέψη και την ιστορία των κοινωνικών κινημάτων.

 

Παράλληλα, συνεχίζουμε να εμπλουτίζουμε το Ευτοπικό Αρχείο με συλλογή κινηματικού εκδοτικού υλικού αλλά και με παραχώρηση αυτοτελών αρχείων συντρόφων και φίλων. Σκοπός μας είναι η βιβλιοθήκη και το αρχείο να αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για οποιονδήποτε/οποιαδήποτε επιθυμεί.

Η ελευθεριακή εκδοτική δραστηριότητα σήμερα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη και η διαμόρφωση χώρων διάθεσής τους αλλά και συλλογής τους αποτελεί μια βασική παράμετρος για την προάσπιση της ιστορίας και της διάδοσης των κοινωνικοαπευλευθερωτικών αγώνων και ιδεών.

 

για το μήνα Οκτώβρη η βιβλιοθήκη θα είναι επισκέψιμη
την 1η Τετάρτη κ την 3η Τετάρτη από τις 3:30 - 6:30 μμ

 

ευτοπική βιβλιοθήκη/αρχείο ομάδα βιβλιοθήκης