Μέρες κ ώρες λειτουργίας Βιβλιοθήκης/Αρχείου/Ψηφιοποίησης τον Γενάρη

Μέρες και ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης/Αρχείου/Ψηφιοποίησης το Γενάρη.

Η βιβλιοθήκη - αρχείο του Ευτοπικού Εργαστήρίου θα λειτουργήσει:

  • Τετάρτη 11/1 (15.30 - 18.30)
  • Τετάρτη 18/1 (15.30 - 18.30)
  • Τετάρτη 25/1 (15.30 - 18.30)

Το εργαστήριο Ψηφιοποίησης θα λειτουργήσει:

  • Τρίτη 10/1 (19.00 - 22:00)
  • Τρίτη 17/1 (19.00 - 22:00)
  • Τρίτη 24/1 (19.00 - 22:00)
  • Τρίτη 31/1 (19.00 - 22:00)

Παράλληλα τις παραπάνω ώρες/μέρες θα λειτουργεί στο χώρο και βιβλιοπωλείο κινηματικών εκδόσεων.

Τετάρτη, 11 Ιανουάριος, 2017 - 15:30 - 18:30
Τετάρτη, 18 Ιανουάριος, 2017 - 15:30 - 18:30
Τετάρτη, 25 Ιανουάριος, 2017 - 15:30 - 18:30
Τρίτη, 10 Ιανουάριος, 2017 - 19:00 - 22:00
Τρίτη, 17 Ιανουάριος, 2017 - 19:00 - 22:00
Τρίτη, 24 Ιανουάριος, 2017 - 19:00 - 22:00
Τρίτη, 31 Ιανουάριος, 2017 - 19:00 - 22:00

Ομάδα

ευτοπική βιβλιοθήκη Ευτοπικό ψηφιακό αρχείο