Ανακοίνωση

Στις 11 Ιουνίου 2017, η συνέλευση του Ευτοπικού Εργαστηρίου έλαβε την απόφαση ότι το Ευτοπικό Εργαστήρι διακόπτει τη λειτουργία του ως έχει.

Ο χώρος θα συνεχίσει να είναι ανοιχτός με τη λειτουργία του ψηφιακού αρχείου.

Για τη μετεξέλιξη των επιμέρους δραστηριοτήτων του Ευτοπικού Εργαστηρίου θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση.